Strážna služba

Činnosť vykonávaná na základe licencie č. PS 000131

Fyzická ochrana:

  • výkon priamej fyzickej ochrany objektov, majetku, zamestnancov, klientov
  • vedenie príslušných evidencií (vjazd-výjazd mot. vozidiel, návštevy, kľúčová služba, príchod-odchod zamestnancov, ďalšie podľa požiadaviek jednotlivých klientov)
  • obchôdzková činnosť najmä v mimopracovnej dobe zaznamenávaná prostredníctvom elektronického systému s možnosťou spätného vyhodnotenie v PC
  • zamedzovanie vniknutia osôb do stráženého objektu, ktoré na to nemajú príslušné oprávnenie
  • monitoring objektov pomocou kamerového systému a elektronického zabezpečovacieho systému

Všetci naši zamestnanci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti a fyzickú ochranu vykonávajú výlučne v jednotných firemných rovnošatách.

Výkon fyzickej ochrany je realizovaný podľa „Smernice pre výkon fyzickej ochrany“ vypracovanou našou spoločnosťou a doplnenou podľa požidaviek jednotlivých klientov.Kontaktujte nás

+421 948 002 221
lembex@lembex.sk

Lembex s.r.o.
Cabajská 28
Nitra
949 01

© 2006-2022 www.lembex.sk | realizácia ERA Web Solutions