Profil spoločnosti

Spoločnosť Lembex, s.r.o. Nitra je realizátorom komplexného integrovaného bezpečnostného servisu v Slovenskej republike a elektronických bezpečnostných systémov.

Naša spoločnosť má trinásťročnú históriu a primeranú tradíciu poskytovania kvalifikovaných bezpečnostných služieb v celom spektre činnosti.

Komplexný bezpečnostný servis je zameraný:

 • areály a inštitúciu vyžadujúce zvláštny bezpečnostný režim, resp. bez neho
 • peňažné ústavy
 • priemyselné parky a výrobné závody
 • obchodné reťazce a nákupné centrá
 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochranu osoby - majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta …
 • vypracúvanie plánu ochrany
 • transport peňažných hotovostí, drahých kovov, minerálov, šperkov, klenotov, umeleckých diel ...
 • monitoring objektov prostredníctvom kamerových systémov so záznamom

 

Sme držiteľmi všetkých licencií (strážna služba, detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo).

Všetky naše obchodné aktivity realizujeme v prísnom súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami !Kontaktujte nás

+421 948 002 221
lembex@lembex.sk

Lembex s.r.o.
Cabajská 28
Nitra
949 01

© 2006-2022 www.lembex.sk | realizácia ERA Web Solutions