Detektívna služba

Činnosť vykonávaná na základe licencie PD 000115

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  • získavanie údajov, ktoré môžu služiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo


Kontaktujte nás

+421 948 002 221
lembex@lembex.sk

Lembex s.r.o.
Cabajská 28
Nitra
949 01

© 2006-2022 www.lembex.sk | realizácia ERA Web Solutions